Home Page Image
Next Event >
Include a short description here.
 


Vi erbjuder följande tjänster

 • Maskinanalyser
 • Frekvensanalys
 • Trendanalyser
 • Resonansundersökningar
 • Modalanalys
 • ODS animeringar
 • Normtolkningar
 • Upphandlingsstöd
 • Verifering
 • Uppstartkontroll
 • Tredjepart tolkning
 • Skade bedömning
 • Helkroppsvibrationer enligt AFS 2005:15

 • Vibrationsanalyser
 • Lageranalyser
 • Omkontruktioner

 • Fält balansering
 • Enligt ISO
 • I produktion
 • Vi utför även instrumenteringar
 • Vid ny installation
 • Renovering av befintlig mätutrustning
 • Kalibrering även på plats
 • Felsökning och repartioner.